Charakteristika

Kolóny pracujú za zníženého tlaku. Znížením tlaku sa znižuje bod varu zlúčenín v mazute, takže je možné pri teplotách 360 –400°C vydestilovať z ropy (mazutu) ďalšie látky. Horné časti kolóny odvádzajú pary vákuového plynového oleja s vodnou parou a prechádzajú výmenníkom. Vo výmenníku si tieto plyny vymenia teplo s mazutom a idú do kondenzátoru v ňom pri teplote 30-50°C skondenzuje plynový olej a časť vody.


Portfolio Item

Kolóny

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Kolóny

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Kolóny

Petrochemický priemysel

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov